Kulturní a kongresové centrum Roháč

Na Sadech 349
379 01 Třeboň
Telefon: 384 721 372
Fax: 384 721 005
Mobil: 724 347 458
E-mail: rohac@kkcrohac.cz
WWW: www.kkcrohac.cz 

Školní jídelna Centrum Třeboň

Na Sadech 349
379 01 Třeboň
Telefon: 384 722 518
E-mail: skolnijidelna@zstrebon.cz
Web: http://www.zstrebon.cz/c-435-skolni-jidelna.html

Školní jídelna při SOU rybářském

Táboritská 941
379 01 Třeboň
Telefon: 384 722 567

Školní jídelna při SOŠ a SOU Třeboň

Zámek 116
379 01 Třeboň
Telefon: 384 722 372

Dům dětí a mládeže

Na Sadech 4
379 01 Třeboň
Telefon: 606 600 188
E-mail: brabcova@ddmjh.cz

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA SADECH TŘEBOŇ

Základní škola Na Sadech Třeboň všechny srdečně zve na dny otevřených dveří, které proběhnou ve dnech 4.–5. dubna 2024, vždy od 8.00 do 11.00.
Zápis do 1. třídy pak proběhne ve středu 10. dubna 2024 od 13.00 do 18.00.
 
 
Více informací

POPLATEK ZE PSŮ

Městský úřad Třeboň informuje držitele psů, že v roce 2024 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu Třeboň v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města.

V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny městského úřadu osobně, na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285, nebo ho lze na vyžádání zaslat i e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2024.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací